Szent Korona Társaság

„In asperis et prosperis”

mak

"Kard szerezte, s ima tartotta fenn"

„Hitünk a jövő, erőnk a múlt!”

Hírek, Válogatott cikkek

Ipolybalog 2014 ... cikk tovább......

Megtalálták Astrik apát ... cikk tovább......

Az Apostoli Szentszék dekrétuma ... cikk tovább....

Szent László lovagrend levele ... cikk tovább......

Tiltakozás ... cikk tovább......

Mementó a hősöknek ... cikk tovább......

Nyílt levél ... cikk tovább......

Kereset ... cikk tovább......

Újévi érseki köszöntő ... cikk tovább......

Simon Perez beszéde ... cikk tovább......

Magyar Gárda ... cikk tovább......

Felajánlás Nagyasszonyunknak.....cikk tovább......

Ha Isten velünk ... cikk tovább......

Regnum Marianum ...cikk tovább...

Wass Albert Gödöllőn is. cikk tovább...

Nekünk két hazát ...cikk tovább...

Paizsodnak fénye...cikk tovább...

Jogos igény..cikk tovább...

Szent Korona országjárása 1

Szent Korona Tan 1.

Első lépcsőfok a Szent Korona Tana

Mi is a Szent Korona Tan?

Első lépcsőfok a Szent Korona Tana 2.rész


2014-ben történt:

Pálos nap ... cikk tovább............

Cimer

 

A Társaság története:

A Szent Korona Társaság elő-
ször 1920-1948 között műkö-
dött. A kommunista kényszer-
szünet után néhai P. Faddy Othmár Ferences-rendi atya aki társaságunk örö-
kös tiszteletbeli elnöke, élesz-
tette újjá, és vétette nyilván-
tartásba a Fővárosi Bíróságon 1080. sorszám alatt 1989. február 23-án.

Társaságunk a Magyar Szent Korona a Szent Istváni állam és nemzeteszme alapján, szellemiségük és eszmeiségük jegyében tevékenykedik a Történelmi Magyarország területén.

Jogelődjei körébe az alábbi szervezetek tartoznak:
- 1920-1948 között működött Magyar Szent Korona Szövetség.
- 1920-ban alapított Szent Korona Liga.
- 1926-ban alapított Magyar Férfiak a Szent Korona Szövetsége, mely 1937-ben felvette az Országos Magyar Szent Korona Szövetség nevet.

A Szent Korona Társaság örökös tiszteletbeli elnökére emlékezve — P. Faddy Othmár — minden év június 1-én emlékmisét tartunk.
Mi az Ő útmutatása alapján ismertük meg, és erősödött lelkünkben a Szent Korona tisztelete.

A Regnum Marinum vagyis — Mária országa — Jézus Urunk édesanyjának örökös tulajdona. Számta-
lan festmény ábrázolja Szűz Máriát, a magyarok Szent Koronájával.Ezért nagy a mi feladatunk, hogy ne engedjük elsüllyedni az erkölcsi szennyben, liberális fertőben!
A Szent Korona a nemzet becses kincse, nemcsak mesteri kezek által színaranyból és drágakövek-
ből készített ékesség, hanem annál sokkal több — Magyarország Ősi Koronája — a nemzet és az ország eredője, évezredes történelmi hagyatékunk legértékesebb tétele. Magyarország mindenkori főhatalma.
Koronánk magában hordozza Magyarország históriáját, tanúskodik megannyi viharos időszakról,a sors csapásaival dacoló magyar nemzetünk bölcs vezéreiről és hős vitézeiről.
A Szent Koronát ellopták, jogtalanul kisajátították, kisérletet tettek megszentségtelenítésére, elrejtették, zálog-
ba adták, földbe rejtették, határainkon túlra csempészték. Az általa képviselt Tant pedig manipulálták, vagy
tagadták.
A Klenódium mégis átvészelte a galád cselekedeteket, és mindig visszatért oda ahová tartozik:
Hazájába MAGYARORSZÁGRA!

Fontos: ahol a Szent Korona, ott van Magyarország!

Lg.v. Vass József
Általános alelnök

A magyar szent korona, jogar és országalma. / v.lg.dr Dévényi Ferenc atya, Elnök

"A királyi hatalom Isteni hatalom, amely a kígyókat megbuktatja.." Pió atya

"A köztársaságok viszont magasra emelik a kígyó szellemét. Feláldozzák Isten népét, mivel visszatartják attól, hogy az ég felé, Isten felé törekedjék. Ez ma Európa problémája a köztársaságokban." Hertz Solange: Utópia c.Vissza az elejére | Üzenet | © 2014 Szent Korona Társaság, -Kontakt: v.lg.Mireisz Tibor 06/70 9432430