erdély.ma - Jegyzet


„Nekünk két hazát adott a végzet…”
[ 2006-03-07 - 10:13:14 ]

 

 

  A világhírű Walt Disney studiótól nem messze, Orlando külvárosban él Demeter Béla, a Mezőség szülötte. Egy évtizede ismerem őt. A Gróf Dr. Czegei Wass Albert Alapítvány vezetőségi tagjaként Miamiban járt adományt gyűjteni, hogy a székely falvakat traktorokkal lássák el. Február utolsó napján Orlando-ba látogattam, hogy hiteles tanútól tudakozzam Wass Albert szerzői jogáról az igazságot. Demeter Béla szem és fültanúja volt a dolgoknak – nemcsak az író életének végén, de fiatal korától kezdve.

Mesélje el, hogy milyen kapcsolat fűzte Wass Alberthez?

Szamosújváron nőttem fel, de a nyári szünetekben sokszor jártam Cegén, ahol a nagybátyjám állatororvos volt. Őt jó kapcsolat fűzte a Wass családhoz, mert a lovak és csikók ellenőrzése az ő feladata volt. Nemcsak Albert szüleire emlékszem, de ismertem a nagymamáját is. Fiatal diákként olvastam Albert írásait az Ellenzék-ben. Rövid írások voltak, szerettem őket. Aztán a könyvei is megjelentek. Albert közel állt hozzám, mert az én apám is megsebesült az első világháborúban.

Én is Kolozsvárott tanultam, de ő akkorra már végzett, így csak néha futottunk össze. Anyám irodalomkedvelő volt, és engem is elvitt abba a kávézóba, ahol Áprily Lajos, Dsida Jenő és Koós Károly felolvasták írásaikat. Amikor anyámtól tudakoltam a mi családfánkat, előbb csak annyit mondott, hogy Westfáliából jöttek a nagyszüleim. Aztán persze kiderült, hogy dédanyám Almássy grófnő volt, de mivel németek kerültek a családba, nem tartottunk fent társasági kapcsolatokat. Egyszer, amikor Westfália nevű kisvárosban jártam, ott igazolták, hogy onnan került Erdélybe a Gerschner rokonság. Találkoztam egy előkelő emberrel is, aki a képek alapján hasonlított az őseimre. Mikor megkérdeztem, hogy volt-e magyar őse, azt felelte, hogy Almássy grófnő volt valamelyik felmenője. Azt nem tudom, hogy a magyarországi Almássy grófi családdal volt-e rokonság, de feltételezem. Mindenesetre, én nagyon egyetértettem Albert gondolataival, hogy nekünk Erdélyben együtt kell élni azoknak, akiknek oda gyökerezett a történelmük.

Aztán jött a háború, én is katonáskodtam, de megszöktem. Alberthez hasonlóan, nekem is el kellett hagyni Erdélyt. Hét évig Németországban éltem, majd Amerikába kerültem. Először New York-ban találkoztam Alberttel. Éppen akkor a felesége ügyében fáradozott. Ugyanis Éva grófné tüdején találtak egy foltot és őt nem engedték letelepedni Amerikába. Az író próbált engedélyt szerezni a hatóságoktól, de úgy látszik, hogy nem sikerült neki. Felesége idelátogathatott, mint túrista, de vissza kellett térnie Hamburgba. Vele maradt a legkisebb fiú, Endre. Miután Floridába költöztem, egy kiránduláson Alexander Springs-ben magyar szóra lettem figyelmes. Akkor találkoztam néhány év után ismét Alberttel, feleségével Elizabeth-tel és fiaival. Elizabeth nagyon pártolta a magyarok ügyét és ő járta ki azt is, hogy egyetemen taníthasson Albert.

Az Amerikai Magyar Szépmíves Céhnek tagja voltam. Megvettem Albert minden könyvét. Nekem az is meg van, amit a magyarországi kiadók nem adtak ki, a „Documented Facts and Figures of Transylvania” és más történelmi könyvek. Sokszor találkoztunk, jó kapcsolatban voltam Alberttel haláláig. Fiait is jól ismerem. Hubával sokat beszéltem. Ő jól beszéli a nyelvünket. Gézát is jól ismerem, vele is lehet magyarul beszélni, valószínű Miklóssal is. Vid méginkább megőrízte a nyelvet, ő apja verseit is szavalta. Amikor Endrével először találkoztam, németül szólítottam meg. Ő erre azt mondta: nyugodtan beszélhetünk magyarul.

Hogyan emlékszik vissza az író döntésére a könyvei kiadásával kapcsolatban?

Wass Albert jóhiszemű ember volt. Hamarabb cselekedett, mint gondolkodott. Ezt az ő szavaival mondom. Így történhetett, hogy aláírt olyan szerződést is, ami akkor pillanatnyilag jónak ígérkezett. Még ha ígért volna is valamit a könyvei kiadásának a teljes jogáról, ezt soha nem fektette írásba, mivel nem volt szándékában ilyesmi. Arra várt, hogy könyvei ügyét a családja vegye kezébe. Mi jó akaratból azért kértük meg, hogy ruházza ránk az életműve kiadói jogát, mert közel álltunk hozzá és segíteni akartunk és féltünk, nehogy illetéktelen kezekbe essen az írói örökség. Így jött létre az Alapítvány, amelyet őróla neveztünk el.

Volt szó arról, hogy bőrkötésben kiadunk nyolc munkáját, és ezt ő is jónak látta, részben az amerikai magyarok számára, részben az otthoniaknak és főleg az erdélyieknek. Az Alapítvány számláján gyűjtöttünk is rá pénzt. Csakhogy első volt a traktorok, cséplőgépek, vetőgépek dolga, ami sürgős feladat volt akkoriban. A könyv ügyben meg nem tudtunk előbbre lépni. Nem volt kapcsolatunk hozzá.

Az egyik gyűlésünkön szokatlanul jókedvű volt Albert. „Gyertek, meghívlak ebédre, mert fontos mondanivalóm van” – mondta. Látszott rajta, hogy jó híre van. Akkor mondta el, hogy megegyezett a fiaival, hogy ők vállalják könyveinek a kiadását. Éppen akkoriban Huba is felhívott és elmondta, hogy átérzi a családi kötelezettséget, és kért, hogy járjak közbe, hogy visszakerüljön a kiadói jog Alapítványunktól az édesapjához. Nem kellett senkit kérlelni erre. Mindannyian egyhangúan megszavaztuk, és semmi akadályt nem gördítettünk az útba. Örömmel visszaadtuk, rögtön, ahogy Wass Albert kérte. Én fizettem ki az ügyvédi díjat, azt hiszem 600 dollárba került. Mindenki örült, hogy elrendeződött Albert életművének a sorsa.

Én nagyon megértettem őt akkor is, mert nekem is van két fiam és egy lányom, akik itt nőttek fel. Ők már az amerikai társadalom tagjai lettek. Tudnak valamennyire magyarul, de nekik már Amerika lett az otthonuk. Így volt ez az Albert fiaival is. Nem vesztek el a magyarság számára, de itt élték az életüket. Végre, 1997-ben az apjuk kívánság szerint döntöttek és erőt éreztek magukban ahhoz, hogy magukra vegyék a feladatot. És jól csinálják. Ezt már a kezdettől láttam. Bele kellett fogni. Nem lehetett halogatni. Igazán jól csinálják, apjuk is meg lenne velük elégedve.

Hogyan látja Wass Albert irodalmi népszerűségét?

Boldog vagyok, hogy a gondolatai szabadon odamehetnek, ahova ő már nem mehetett vissza. A hazatéréssel én is úgy vagyok, hogy nem tudnék újra otthont találni ott, ahol felnőttem. Igaz lett a költő szava: „neked két hazát adott a végzeted,… de az is elveszett.” Bízom abban, hogy jobb helyzet lesz otthon Erdélyben és Magyarországon.

Albert is ebben a hitben élt és dolgozott. És tudjuk, hogy nem élt hiába és gondolatai mindaddig hatni fognak a jövőben is, amíg nemzeti érzésű magyarok élnek.
Köszönöm a tanúvallomást, amely három tanú jelenlétében világosan elhangzott és leíratott tanulságul mindenkinek Wass Albert végakaratáról.

Lukácsi Éva, Miami