erdély.ma - Külhon

Új Wass Albert szobrokkal gazdagodott Magyarország
[ 2006-06-24 - 07:08:13 ]

 

 

  Isten kegyelméből csütörtökön Szombathely, pénteken Gödöllő tüntette ki magát Wass Albert szoboravatással. Mindkét ünnepen képviseltette magát Wass Albert családja, mivel éppen Magyarországon jártak és mivel illőképpen, tisztességes szándékkal küldtek számukra meghívást az ünnepség rendezői. Június 23-án pénteken a nap végén két lelkes résztvevő máris beszámolt a rendkívüli eseményről.

„Wass Albert mellszobrát avatták fel Gödöllőn ma délután közvetlenül a Művelődési Ház mellett egy füves részen. A szobor igazi szép műalkotás, sugárzik belőle az író erős lelki karaktere. Az avatást két helyi képviselő kezdeményezte s a város polgármestere Gémesi György, volt országgyűlési képviselő volt a védnöke. Sok százan voltak jelen, hogy tiszteletüket róják le Wass Albert személyisége előtt.

Beszédet mondott Tőkés László püspök és Bartha József holtmarosi lelkész. Jelen volt Wass Endre, Wass Géza, Sanborn Atzél Anne és az író féltucat unokája. Ők egy hosszabb erdélyi körúton vesznek részt Amerikából, s első állomásként Gödöllőre érkeztek.

Tőkés László beszél

 

Az EMI nevében – írja Teleki Csaba – két hölgytagunkkal együtt beszámolót adtunk át a Wass Albert könyvakció eddigi eredményeiről (az EMI és Czegei Wass Alapítvány közös vállakozása) több jelenlevő díszvendégnek, bízva abban, hogy segítségünkre lesznek a jövőben. Mind Gémesi György, mind Tőkés László nagyon pozitívan állt az ügyhöz. Tőkés László elmondta, hogy már értesült az akcióról, és lehetőségei szerint segíti azt a környezetében.

Összességében utunk eredményesnek mondható, mindenképpen gazdagabbak lettünk egy közös lelki élménnyel” – összegzi beszámolóját Teleki Csaba.

„Sikerült kijutnom a szobor avatásra, ami csodálatosan szép volt. Bár a zuhogó eső miatt sokan késtek és a műsort a színházban kezdtük meg, de a végére minden kitisztult s kerek lett.

 

Telt ház, nagy tömeg és hazafias szellemiség jellemezte a rendezvényt. Jó volt együtt lenni. Sikerült találkozni Wass Gézával és családjával, Wass Endrével, Bartha József tiszteletes úrral, Simó Józseffel, Sziki Károllyal és több barátommal a helyszínen. Küldök a rendezvényről néhány képet.” – Ezt írta lg Mireisz Tibor, a Rákosszentmihályi Wass Albert Társaság vezetőségi tagja, majd hozzátette: „A Wass Gézával készült közös képünkön a harmadik személy (jobbra) gr. Bethlen Farkas Verőce polgármestere.”

Wass Albert szerettei 12 napos kiránduláson ellátogatnak Debrecenbe, Pallagra, Kolozsvárral, Marosvásárhelyre, valamint végigjárják az író erdélyi útjainak legfőbb állomását: Válaszúttól és Vasasszentgothárdtól kezdve Cege, Mezőzáh, Boncida, Szamosújvár, Gernyeszeg, Sáromberke érintésével Szászrégenen és Holtmaroson át Marosvécsig, majd Disznajó, Galónya, Ratosnya, Palotailva, Gödemesterháza útvonallal Istenszékére érkeznek.

Az út rendkívüliségéhez tartozik, hogy az Istenszéke térségében Walter Drew Sanborn porait dédapja poraihoz szórják. Erdély ifjú szerelmese itt talál örök nyugalmat. A szeretet és ragaszkodás rendkívüli jele az, hogy a Wass család dajkája, Ágnes néni (Moldován Ágnes sz. Marosvásárhely 1883 – Astor 1971) hamvait is hazahozta a család Erdély földjére, ahonnan vétetett.
Mivel az író családja már nem tud részt venni július 10-én a Wass Albert díj átadásán Sepsiszentgyörgyön, levelet adnak át Gazda Zoltánnak, a Magyar Polgári Szövetség helyi vezetőjének. Ezen az ünnepen a Bolyai egyetemért való küzdelemben oroszlánrészt vállaló három tanár kap Wass Albert díjat.

A színház zsúfolásig megtelt a résztvevőkkel

 

A rendkívüli Wass Albert túra résztvevőit W. Kovács András, a család történésze és László Lóránt kalauzolja, de az út bizonyos szakaszán résztvesz Atzél Kata és Győri Anna is. A család meglátogatja az Erdélyben élő Wass rokonságot. Vekov Károly professzor, a Czegei Wass Alapítvány kutató történésze ezzel a jó hírrel köszönti Wass Albert családját Erdélybe érkezésük alkalmából: „Megköszönve a szíves értesítést a gödöllői avatásról, jelezni szeretném, hogy sikerült újabb fontos adatokat találnom Wass Albertre vonatkozóan a bukaresti országos levéltárban. Remélhetőleg ezek kellő súllyal esnek majd a latba a jogi lépések megtételekor. Szivélyes üdvözlettel, Vekov Károly.”Ennyi jó hírnek az legyen a vége, ami a kezdete volt: Isten kegyelméből minden lehetséges. Az is tőle való jutalom, hogy június 23-án reggel a budapesti bíróságon kimondta a bíró az igazságos ítéletet a Czegei Wass Alapítvány javára: Wass Albert aláírása valódi, amellyel művei kiadói és szerzői jogát fiaira testálta 1997-ben. Soli Deo Gloria!

Lukácsi Éva