A SZENT KORONA TÁRSASÁG

VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI KÓDEXE

 

 

 

 

1. A Társaság minden összejövetele, gyűlése a hagyományoknak megfelelően imával kezdődik.

Ez közgyűlésre, elnökségre, csoportokra is KÖTELEZŐ.

 

2. A Társaság minden tagjára kötelező érvényű néhai örökös elnök atyának Faddy Otthmár ferences rendi alapítónk-
nak, és mindenkori vezető elnök atyánknak keresztényi útmutatásának elfogadása, betartása, és annak közve-
títése a külvilág felé.

 

3. A keresztény értékekkel szembe menő más ideológiát, eszmeiséget terjeszteni a Társaságon belül és kívül szigorúan tilos!  Fegyelmi eljárást vonhat maga után az előző szabályokkal való szembe fordulás, vagy ezek be nem tartása.


4. Minden tag kötelessége a társaságon belül az egymás iránti tiszteletet, szeretetet megtartani, és a testvéri szeretet összetartó ereje fölött őrködni. Ettől senki semmilyen külső- vagy belső negatív erő hatására sem térhet el.