S Z E N T    K O R O N A   T Á R S A S Á G

F E L A J Á N L Á S A


A Szent Korona Társaság első és legfontosabb feladata:  

- Vissza kell vezetni a magyar nemzetet a Szent Koronához.

 - El kell juttatni minden magyar emberhez, főleg a fiatalokhoz a Szent Korona eszmeiségét.

- Mária Országában a Szent Korona kerüljön vissza méltó helyére, az emberek szívébe, majd a főhatalomba!

- 2010. szeptemberétől programot indítunk a Szent Korona ikonográfiája, szakralitása, a Szent Korona-tan, a Szent Korona eszme felébresztése, köztudatba emelése érdekében.

-  Fentiek érdekében előadásokat ajánlunk fel mindenki számára, akit érdekel a téma. Hagyományainkhoz híven Társaságunk a keresztény szellemiséget hirdeti. Lehetőségeinkhez mérten elmegyünk minden magyar városba és faluba határon innen és túl, ahol szívesen látják előadóinkat. 

Az igények reális felmérése érdekében kérjük mielőbbi jelentkezésüket elérhetőségeinken.

 

Jelentkezni lehet levélben is: Barsi László

                                        barsilaszlo7@gmail.com                                    

Drogmegelőzési , ifjúságvédelmi

előadásainkat v. Gáspár Károly (Kendermagtalanító Drogellenes Egyesület Elnöke)tartja az egész Kárpát medencében.

Előadását közvetlenül kérjük egyeztetni a 36/30 3550307 telefonszámon.

 

 

Szent Koronával kapcsolatos előadóink:

 

Előadásaink ismertetik a Szent Korona keresztény ikonográfiáját, történelmi múltját , hányadtatásait, a Szent Korona Tan alapelveit és alkalmasságát a mai korra vetítve. Az előadásokon túl lehetőség van ünnepi palástos kísérettel a Szent Korona másolatának bemutatására is.

 

v.Balogh Barna:06/70 6129671, derbalog@t-online.hu

 

- A Szent Korona Tan és az Európai Únió

 

v.lg Mireisz Tibor: 06/70 9432430, apexm@t-online.hu

 

- A magyar nemzet küldetése

-A Szent Korona keresztény üzenete

.A Szent Korona keresztény ikonográfiája

- Mária országa és küldetése

- A Szent Korona hányadtatása

- A Szent Korona menekítése a szabadságharcban

-A Szent Korona menekítése a II.Világháborúban

-Mária kegyhelyeink

-A Szent Korona története és viszontagságai

 

v.Vesztergam Miklós:- vesztergam@t-online.hu

 

- Az első lépcsőfok a Szent Korona Tanhoz

 

 

A Szent Korona hiteles másolatának készítője és tulajdonosa:

 

d.Hummel Gizella: 06/20 9909673

 

 

Kor1.jpg

 

Az előadások tartása díjmentes, csak utazási költségeinket kérjük elszámolni.