GARABANDÁL ÜZENETE

(az  M.F.J. PRODUKCIO AUCKLAND NEW ZELAND  1997-ben készült

"SZEMTANÚK" című videofilmjéből/[1] átvett szöveg)

 

Egy nyári estén 1961. júniusában Észak-Spanyolországban Garabandál/[2] (teljes nevén San Sebastian de Garabandal) falucskában négy kislány hírül adta, hogy látomásban egy angyalt láttak. A következő napokban az angyal többször is megjelent nekik. Bejelentette, hogy Szűz Mária látogat majd hozzájuk. A Szűzanya fontos üzenetet és figyelmeztetést adott a világ számára. A látomások négy éven át folytatódtak. Szűz Mária a leányok tudtára adta, hogy az emberiségnek meg kell változnia és szentebb életet élnie, különben szörnyű fenyítést szab az Úr  rá.

 

1.    Az események részleteiben és a Szűzanya üzenetei

 

Egy vasárnapon, 1961. június 18.-án este 8.30-kor játszott egy köves úton négy leányka/[3]. A tiszta esti égbolt felől mennydörgésszerű hangot hallottak. Concita hirtelen térdre esett, hátra szegezett fejjel. A másik három megrökönyödött. Attól tartva, hogy társuk valami betegségbe esett, el akartak futni az édesanyjáért, mikor velük is ugyanaz történt. Ragyogó angyalt láttak. Alatta felírat látszott, de a gyermekek nem tudták a szöveget elolvasni. A következő 12 nap alatt az angyal többször megjelent nekik. Végre július 1.-én megszólalt, mondván: Ő Szent Mihály főangyal és másnap vasárnap jelenik meg nekik Szűz Mária, mint Karmelhegyi Miasszonyunk, és Ő megmondja, mi a felírat értelme.

A Szűzanya megjelent. Mihály főangyal volt az egyik oldalán, egy igen hasonló másik angyal a másikon. A jobb felőli angyal felett egy Szem látszott, a gyermekek véleménye szerint ISTEN szeme. Miasszonyunk elmagyarázta a leányoknak, hogy mi az üzenet, amit a felírás tartalmazott. Íme az Ő üzenete a világ számára:

"Sok áldozatot és elégtételt kell hoznunk, gyakran kell  az Oltáriszentséget látogatnunk. Azonban elsősorban jó életet kell élnünk. Ha nem, fenyítés szakad reánk. A pohár már betelőben van. Ha nem javulunk meg, igen súlyos fenyítés sújt az egész emberiségre."

A leányok nyíltan beszélgettek az Égi Édesanyával. A következő négy év alatt több, mint 2000 alkalommal jelent meg nekik a nap és éj minden órájában, sokszor gyors egymásutánban/[4]. Volt, amikor a Szűzanya a Gyermek Jézust tartotta a kezében.

 

A jelenések idején az emberek gyakran helyeztek egy asztalra kegytárgyakat: Rózsafűzért, Skapulárét, érmét, jegygyűrűt. E tárgyakat ezután a leányok a Miasszonyunknak ajánlották fel, hogy csókolja meg azokat. Később a leányok mindig a jogos tulajdonosának adták a tárgyakat, anélkül, hogy tudták volna,  hogy melyik kié. A Szűz ezt mondta a gyermekeknek: " Ezen tárgyakra adott Csókom által a Fiam Csodákat, Jeleket, rendkívüli dolgokat művel majd. " Ez az ígéret beteljesült, számos testi és lelki gyógyulásról tudunk világszerte.

Concitának azt mondta a Szent Szűz, hogy az Ő nevében Szent Mihály fog üzenetet hozni, mivel Ő neki fájna azt közölnie. A Szűzanya azt mondta, hogy első üzenetének nem volt foganatja. Figyelmeztette, hogy ez az üzenet lesz az utolsó. Ezt Concita 1965. június 18.-án éjjel 11.30 óra tájban megkapta  (a Spanyol Televízió filmezte):

" Mivel nem cselekedtetek az október 18.-i üzenetem szerint,   és  mert  nem hoztátok azt az egész világ tudomására, közlöm, hogy  ez  az utolsó üzenet. Előzőleg a pohár megtelőben volt. Most már túlcsordul.  Sok bíboros, sok püspök és sok pap  megy a kárhozat útján, és sok lelket visznek magukkal.  Az  Oltáriszentségnek  egyre kevesebb fontosságot tulajdonítanak.  Saját igyekezetetek által nektek kell elfordítani az

ISTEN haragját magatoktól.  Ha  őszinte  szívvel  kéritek bocsánatát, Ő megbocsát nektek. Én a Ti Anyátok, Szent Mihály főangyal által kérlek, javítsátok meg az életeteket.  A végső   figyelmeztetéseket   kapjátok.  Nagyon  szeretlek  benneteket, és

nem akarom, hogy elkárhozzatok.  Imádkozzatok  HOZZÁNK  őszintén  és teljesítjük kéréseiteket. Hozzatok több áldozatot. Gondoljatok a Jézus kínszenvedésére." 

Garabandál ügyének terjesztésére Marija Sereco szervezetet alapított Californiában. Arra ösztönzi az egyházközségeket szerte a világban, hogy tartsanak imaórákat a papok életszentségéért. VI. PÁL PÁPA a Vatikánban fogadta őt: " Marija, nemcsak téged áldalak meg, hanem mindazokat is, akik részt vesznek a papokért tartott imaórákon. Igen-igen fontos ez,  nem szabad abbahagyni. "

 

 

 

 

2.    Tanúságtevők

 

Megtért orvos (elismert francia plasztikai sebész): látta, amikor Concita nyelvén van a (Szent Mihály főangyal által adott) Szent Ostya. Azt mondta, hogy ott van 2000 év Kereszténysége a nyelvén.  Nem tudott felkiáltani. Sírt, mert elvesztette ISTEN szeretetét. Egyszer csak észreveszi, hogy egy ember (spanyol üzletember) áll mellette, aki azt mondta neki, hogy nem akart ide jönni, csak a családja kedvéért jött, de az OSTYA megjelenését lefilmezte. Tele volt örömmel. Senkinek semmit nem sikerült fényképezni, az eddig nem használt 8 mm-es felvevőgépével azonban  egyedül ő tudta a SZENT OSTYÁT  filmezni.

Egyik leány rokona: gyakran lép ki a házának erkélyére, hogy a zarándokokat üdvözölje. Azt mondja: soha nem láttam az Áldott Szűzanyát, de nem is kell látnom, hogy elhiggyem, hogy itt járt. 

Dr Luis Morales, Garabandál rendszeres látogatója, legnevesebb spanyol pszichiáter. A Katolikus Egyház őt bízta  meg az események vizsgálatával. Ő volt a vezető orvosa annak a kezdeti vizsgálatnak, melyet az Egyház a látomások ügyében indított 1961-ben. Az Ő negatív jelentése hosszantartó következményekkel  járt. 1983. május 30.-án azonban homlokegyenest megváltoztatta döntését. Azt mondta, hogy "Miasszonyunk munkálta ki álláspontom megváltoztatását. Valójában a négy látnok elragadtatásai felsőbbrendű misztikus élmények voltak, amiket Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János leírt." - Kijelentette továbbá: "A Jelenés nem csupán Csoda, hanem a Gondviselés ténye. Kérem a Garabandáli Szüzet, életem végéig tartson palástja oltalmában és könyörüljön rajtam. Garabandál, Lourdes, Fatima mind ugyanaz. Ugyanolyan jelenségek, mivel Isten könyörületességéről tanúskodnak."

A Katolikus Egyház átfogó vizsgálatot rendelt el. Többek között az orvosi bizottság véleménye a gyermekek vizsgálatával kapcsolatban: "Ezt elhallgatni igazi tudományos gyávaság lenne. Nem találunk semmilyen meggyőző magyarázatot ilyen jelenségekre."

Joi Lomandio 16 éves korában elveszítette látását és szaglását egy teherautó kerékgumijának kidurranása által. Évek múltán Olaszországba utazott. Ottani rokonai elvitték őt a stigmatizált Pió atyához. Egyik látogatása alkalmával Joi szaglása helyreállt. Megkérdezte, hogy vannak-e Szűz Mária jelenések Spanyolországban. Pió atya igennel válaszolt. Megkérdezte, oda menjen-e. Ismét igen volt a válasz. Joi sokszor utazott oda és jól összeismerkedett a leányokkal. Később az üzenetek terjesztésére Világszervezetet épített ki New-Yorkban. Munkájának központja az ő háza, egy kis szigeten. Szűz Mária azt mondotta Concitának: „a  világnak szóló Csoda napján Joi látni fog. Először azt a Csodát, amelyet Fiam tett az én közbenjárásomra, azután pedig állandóan lát majd."  

Joi kér mindannyiunkat:

         "Tegyük meg, amit a Szűzanya kért. Sürgetlek benneteket, az emberek iránt érzett nagy szeretettel a szívemben, folytassuk a nagy munkát a Szűzanya számára, hogy boldoggá tegyük Őt. Te az Ő munkása vagy. Lelkeket mentesz, mert Ő ezt kérte tőlünk.  Folytassuk a munkát és a közös imát. Ő ezt  kérte tőlünk. Tanítsunk meg mindenkit  a  reggeli engesztelő felajánlásra Mária engesztelő Szívéhez. Mindennapi tömeges áldozással, Rózsafüzérrel, Skapuláréval, Szent Mihály tiszteletével, imával, üzenetek terjesztésével, lelkek mentésével dolgozzunk Isten dicsőségére, Szűz Mária  tiszteletére és hogy Jézus Vére hullása ne legyen hiába való."

 

3. A természetfeletti események megjövendölése

 

Garabandálban négy nagy természetfeletti eseményt jövendöltek meg:

/A/ Egy  világszerte  ható  figyelmeztetés  lesz  ISTENTŐL  Ezt  mindenki  a földönlátni vagy  bensőjében  érezni  fogja.   Abban   a   percben meglátjuk  mindazt a rosszat, amit  elkövettünk,   meg  mindazt  a jót, amit elmulasztottunk megtenni.

A figyelmeztetés célja  az,  hogy  megtisztítson  bennünket  és  hogy a világ lelkiismeretét helyreigazítsa. Mindenki felismeri,  hogy a figyelmeztetés ISTENTŐL jön. Felkészít minket a Nagy Csodára. 

/B/ Ez a második  nagy  esemény  egy  csütörtöki  napon este 8.30-kor  egy bizonyos évben április 8.-án, 16.-án vagy e két dátum között következik be.  A  látnok Concita ismeri a dátumot. Nyolc nappal előtte nyilvánosságra hozza. A Csoda az Oltáriszentség egyik vértanújának ünnepén,  nem pedig  egy Mária-ünnepen történik  majd,  és  egybe  esik   egy  fontos   egyházi  eseménnyel.  A  faluból  és  környező hegyoldalakról  mindenki látni fogja majd a Csodát,  ha  a  falu  feletti dombon álló 9 fenyő  felé tekint.   A  jelenlevő betegek  gyógyulást nyernek, a hitetlenek hinni fognak.  A Csoda  következtében  megtér Oroszország. A Szűz szerint Luis Andreu atya  testét  - ő már látta a Csodát -  romlatlan állapotban találják  majd  a Csoda utáni napon (ez utóbbira vonatkozóan lásd a IV-es számú lábjegyzetet.). 

/C/ A harmadik nagy esemény egy maradandó látható jel lesz. Az idő végezetéig emlékeztetője marad  a  fenyők  melletti  Csodának.   Olyasmi,  ami eddig még soha nem volt látható a világon.

/D/ A negyedik  nagy esemény  feltételes.  Ha  az  emberiség  nem  teljesíti  az  Áldott Szűzanya üzenetét,  akkor  ISTEN fenyítést  küld  a világra.  Mariloli, Jacinta  és Concita látták a fenyítést két éjszakán át.  Amennyire  félelmetes  lesz,  az is nyilvánvaló, hogy ISTENTŐL jön.  Abban   a  percben  még az ateisták is felismerik, hogy ISTENI figyelmeztetés. 

 

4. Az események értékelése és befejeződése

 

Ramon Andreu jezsuita atya,  aki nagyon sok jelenéskor  a  gyermekek mellett volt (és aki egyébként öccse a rejtélyes módon elhunyt Luis Andreu atyának) kinyilvánította, az eseményeket eldönteni nem az ő dolga, de amit megerősíthet, azt meg is teszi: a leányok soha nem hazudtak. Életében Garabandál a legfontosabb esemény. Ami Garabandálban történt, megerősíti a Szentírásban leírtakat és azt amit Szent Katolikus Hitünktől kaptunk. A JÓISTEN engedi meg személyes megszentelődésünk érdekében. A JÓISTEN látja, hogy rossz irányba tértünk és vissza kell téríteni bennünket  a helyes irányba. Közli ezt Anyánk szeretete által, Anyánk pedig maga a Szűzanya.

A Szűzanya Mariloli tudomására hozta, hogy eljön az a bizonyos perc, az az idő, amikor úgy látszik majd, hogy vége az Egyháznak. A kérdésre, hogy mi okozza ezt, a Szűzanya így válaszolt: a kommunizmus.

         Egy nap megkondult a templom harangja.  Concita így szólt édesanyjához: "Meghalt János pápa. A Miasszonyunk közölte velem, hogy mostantól csak három pápát/[5] választanak, azután jön az idők vége, de nem a világ vége."

         A jelenések három gyermek részére 1963. januártól megszűntek, csak Concitának folytatódtak. Számára is az utolsó jelenés napja  1965. november 13-a volt. A Szent Szűz  kegytárgyakat csókolt meg, és azt mondta: " Nem csupán a Te kedvedért jöttem, hanem minden gyermekért, azzal a vággyal, hogy SZÍVÜNKHÖZ közelebb kerüljenek. Concita! Miért nem látogatod gyakran a FIAMAT a Legáldottabb Oltáriszentségben? Ne tartsd magadat vissza lustaságból, hogy azért nem látogatod meg ŐT, aki  ott vár rád éjjel-nappal. "

A feszület. Ez a feszület igen jelentős a garabandáli jelenésekben. A gyermekek mindenhová követték a Miasszonyunkat, a faluban, a falun keresztül, nappal és az éj minden órájában. Még hajnali háromkor is. A feszületet állandóan magukkal vitték, Jézus Szent szenvedésére emlékeztetve bennünket. Elgondolkodtató, vajon nem küld-e Krisztus kereszteket nekünk életünk minden napján ? Nem ezek-e tisztulásunk eszközei életszentségünk érdekében? Ha keresztjeinket felajánljuk Neki szeretettel, lemondással, akkor elősegítjük a világ engesztelődését. Követjük Őt végig a Kálvárián, Édesanyja mellett maradva a kereszt alatt. Ezek azok a leckék, meg sok más, amit Garabandálban tanulhatunk.

A Miasszonyunk a gyermekeket a házakba irányította, hogy az Ő utasítása szerint minden egyes szobában az ágyak fölé a Kereszt Jelét vessék. Miasszonyunk próbál inteni, értésünkre adni, hogy a házasság szentségét ISTEN szenteli meg. Csakhogy arra is figyelmeztet, hogy lesznek, akik a hitvesi ágyat abortusszal szentségtelenítik meg, vagy nem is törődnek azzal, hogy összeházasodjanak. Oly sok leckére tanított minket a természetfeletti életről. Azt is mondta, hogy katolikus keresztények nem gondolnak eleget a Mennyországra és a pokolra. A leányokat a kis falu temetőjébe is elvitte. Az emberek látták, hogy a sírok felett keresztet vetnek és az elhunyt lelkekért imádkoznak. Mit akar a Miasszonyunk ezzel mondani? Akarja, hogy tudjuk: van Örök Élet, és ha egyszer becsukjuk a szemünket ebben a világban, kinyílik az mindörökre a következő Életben. Az a mi választásunk, hová kerülünk. Elvetjük-e mindazt, ami ISTENTŐL elválaszt, és felkaroljuk-e mindazt, ami ISTENHEZ visz. A legbiztosabb, legrövidebb és legjobb út Jézus Krisztushoz Szűzanyánkon keresztül vezet. Ha MIATYÁNK ISTEN rábízta Egyszülött Fiát egy Asszony Gondoskodására, Máriáéra, akkor nekünk sem kell félnünk, hogyha az Ő Anyai Gondoskodására bízzuk magunkat és gyermekeinket. Nagyon fontos felismernünk azt, hogy ebben a korban, amint Garabandálban halljuk, a végső időben szükségünk van a Szűzanya gondviselésére, pártfogására, szeretetére. Nagyon erősen kell imádkoznunk igazán szent papokért és azért, hogy szent hívatásukat Miasszonyunk anyai gondoskodására ajánlják. Elsősorban az Egyháznak kell engedelmeskednünk, de a Szűzanya nagyon boldog, ha éljük és terjesztjük az Ő üzenetét.

Marija Sereco:  miért is vagyok itt, és miért is szólók hozzátok Emberek? Hogy meggyőzzelek arról, hogy most már ugyanaz a Ti felelősségetek, amit én éreztem, mint amikor a Szent Mihály jelenésen ott voltam. Ti is részesei vagytok. Rajtatok múlik, terjesztjük-e az üzenetet, a szerint élünk-e, és kérlek, ne féljetek szeretni Áldott Szűzanyánkat. Mi nem tudjuk Őt jobban szeretni, mint Szent Fia. Bármilyen vallásúak vagytok, tudnotok kell, hogy Jézus Krisztus nekünk adta Édesanyját, nekünk, az egész Emberiségnek kétezer évvel ezelőtt, amikor a Keresztfán függött. Ne forduljunk el  ilyen nagyszerű becses Ajándéktól. Nagy szükségünk van Édesanyánkra mostani életünkben. Kérlek mindannyitokat, terjesszétek mindazt, amit ma láttatok, a Miasszonyunk valóban megígérte, hogy ezért megjutalmaz mindenkit.

 

 

 

ISTEN ÁLDJON MEG BENNETEKET !

 -[1]A filmben bemutatott események egyelőre a Római Katolikus Egyház kivizsgálása alatt    vannak. Bármi legyen a végső döntés, azt teljes egészében előre elfogadják a film készítői. Az üzenetek egész világunkat átfogó terjesztésének központja: St.Michaels Garabandal Center, 889 Palo Verde Ave. Pasadena, California 91104. USA.

 

[2]A kis elszigetelt falu eredete homályba vész. Jellegzetessége: megingathatatlan ragaszkodása a katolikus hithez. Életmódjuk évszázadok óta változatlan. Papjuk a szomszédos faluból jár át vasárnaponként gyóntatni és Szentmisét bemutatni. A spanyol polgárháború alatt ebben a faluban menedéket adtak a papoknak, akiket a forradalmárok halálra kerestek. Az Oltári-szentséget egy lakatlan házban tüntették el gondosan szem elől,  hogy meggyalázástól megóvják. A Szent Sebestyénről, a falu védőszentjéről elnevezett templomban 500 éve minden este elimádkozzák a Rózsafűzért és a Szent Szűz litániáját.

 

[3] Mari Gonzales 11 éves, Jacinta Gonzales, Concita Gonzales és Mariloli Mazon, mindhárman 12 évesek - három kislánynak a vezetékneve azonos, de nem rokonok.   -

 

[4] A leányok látomásait három belső hívás előzte meg. A harmadik belső hívásra egyidőben, hóban, mennydörgésben, jégverésben is, rohantak a Szűzanya elé. Elragadtatásba estek, tűszúrásra, égetésre, szemükbe világított erős fényre érzéketlenekké váltak. Volt, amikor a leányok lebegtek a levegőben, vagy nem tudták a földről őket felemelni. Az eseményeknek sok pap szemtanúja volt, sok pap látogatott ide. Egyikük volt a 38 éves Luis Mario Andreu Spanyol-országból, Urából. Egy alkalommal a jelenéskor négyszer felkiáltott: CSODA! CSODA! CSODA! CSODA! Ezt követően az úton hazafelé a gépkocsiban a gépkocsivezetőnek és barátainak ezt mondta: "Ó milyen gyönyörű ajándékot adott a Szent Szűz nekem. Ó milyen édes és szeretetreméltó Anyánk van a mennyben. Ez az életem legboldogabb napja." Ezután egyet köhintett, a fejét lehajtotta és meghalt a teljesen egészséges szervezetű ember. Halála rejtély volt. (Ő látta a Szűzanya által megígért Csodát.)

 

[5] XXIII János  pápa 1958-1963 között, VI Pál pápa 1963-1978 között, I János Pál  pápa 1978-ban egy hónapig, 1978. október 16. és 2005. április 2. között II. János Pál pápa kormányozta Egyházunkat. 2005. április 19-től  XVI. Benedek pápa (Joseph Ratzinger bíboros) tölti be a Legfőbb Pásztor küldetését, Szent Péter székét. (Az V.sz.jegyzet a szerkesztő megjegyzése.)