Érvényes az áldás a Magyar Gárdán

Érvényes az az áldás, amelyet a két lelkész illetve a katolikus pap osztott ki a Magyar Gárda tagjaira és zászlóira a szervezet szombati alakuló rendezvényén. Az egyházak eközben továbbra is fenntartják, hogy a lelkipásztorok hivatalosan nem képviselhették ôket.

Kattintson a hirdetésre!

Közleményben határolódott el három történelmi egyház attól, hogy tagjai áldást osztottak a Magyar Gárda szombati alakuló rendezvényén. Dévényi Ferenc katolikus pap, illetve Csuka Tamás református és Bálintné Varsányi Vilma evangélikus lelkészek megáldották a szervezet két zászlaját és a megjelenteket. Az egyházak egyöntetûen arra hivatkoznak, hogy tôlük senki nem kért engedélyt, ezért nem is képviselhették ôket. Az áldás érvényességét viszont ôk sem vitatják.
Bálintné Varsányi Vilma elérhetetlennek bizonyult. Hafenscher Károly, a Magyarországi Evangálikus Egyház országos egyházi irodájának igazgatója nem tud róla, hogy bármilyen eljárás vagy vizsgálat indulna az ügyben. – A lelkésznô elôzetes egyeztetés nélkül cselekedett. Az biztos, hogy a zászlót nem áldott meg, legfeljebb az egybegyülteket. Ez utóbbihoz viszont joga van, annak ellenére, hogy a rendezvényen nem az egyházunk nevében jelent meg – mondta lapunknak.


Érvényes az az áldás, amelyet a két lelkész illetve a katolikus pap osztott ki a Magyar Gárda tagjaira és zászlóira
Fotó: Bors


- Hivatalosan senki nem képviselte az eseményen a református egyházat, mert erre csak a Zsinat elnökségének jóváhagyásával kerülhetett volna sor, de minket senki sem keresett meg– felelte kérdésünkre Csoma Áron, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának szóvivôje.– Csuka Tamás lelkipásztorként részt vehetett az eseményen és kérhetett áldást a résztvevôkre, ehhez joga van, de ahhoz, hogy az egyházat képviselje, ahhoz engedélyt kell kérnie a vezetôségtôl – világított rá a különbségre.
A református lelkész, Csuka Tamás nem foglalkozik az üggyel. – Vége a kádári diktatúrának, nem kell mindenhez engedélyt kérni, habár ez már akkor is nevetséges volt. A lelkiismeretemre hallgatok. A váci fogházba is bejárok és gyilkosokat is áldottam már meg és errôl sem értesítettem elôre senkit – mondta lapunknak a volt tábori püspök.
A Magyar Katolikus Püspöki konferencia szóvivôjét, Németh Lászlót lapzártánkig nem sikerült utolérnünk. A pap, Dévényi Ferenc csupán annyit közölt: miután megáldotta a zászlókat, azonnal távozott a helyszínrôl. Több kérdésünkre azonban nem válaszolt.
Bors

 

 

Akik megáldották a zászlót

Népszabadság • Rab László   • 2007. augusztus 28.

A református lelkész a lobogót öleli, szemben katolikus társa
Kép: Reviczky Zsolt

A Magyar Gárda zászlaját szombaton Dévényi Ferenc katolikus pap, Bálintné Varsányi Vilma evangélikus lelkész és Csuka Tamás református lelkész szentelte föl. Kettejükkel sikerült beszélnünk.

- Tíz évig szolgáltam a honvédségnél tábori lelkészként - mondta érdeklődésünkre Csuka Tamás református lelkész Vác-Alsóvárosból. - Für Lajos miniszterként segédkezett a szolgálat 1994-es újraindításában. Hozzá közeli kapcsolat fűz, mert egy ideig a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka volt. E kapcsolat lehetett az, amelynek alapján meghívtak, én pedig az ilyen felkéréseket nem szoktam viszszautasítani. Hagytam magam meggyőzni azzal, ami az alapító okiratban van. Tábori püspökként rengeteg szervezettel és emberrel kerültem kapcsolatba, ma is gyakran megjelenek avatásokon és fölszenteléseken.

Csuka Tamás azt is elmondta, látta, hogy a gárda alakulása sokaknak nem tetszik, de szerinte a sajtó korbácsolta fel az indulatokat. - Két dolgot lehet tenni a Magyar Gárdával - jegyezte meg -, elhatárolódni tőle, vagy kíváncsian várni, mit hoz a jövő. Ő azok közé tartozik, akik bíznak a szervezet hagyományőrző és karitatív céljaiban. Tart viszont tőle, hogy a politikai elit minderre rátelepszik.

- Ami rajtam áll, megtettem, piszkáltak ugyan miatta, de ez nem számít. Váci lelkész vagyok, a börtönben is teljesítek szolgálatot, áldást kérek a többszörös gyilkosra is, mert tudom, hogy van visszaút. Senkitől sem szabad elvitatni azt a jogot, hogy tenni akar a magyarságért - foglalta össze áldásának motívumait Csuka Tamás.

Szekeres Imre honvédelmi miniszter egyébként nyilatkozatban ítélte el, hogy a Magyar Honvédség egykori református tábori lelkésze részt vett a Magyar Gárda szombati rendezvényén. A miniszter kínai útjáról hazaérkezve vizsgálatot indít, hogy tisztázza Csuka Tamás szerepét a Magyar Gárda tagjainak eskütételén, illetve azt, hogy az összeegyeztethető-e a nyugállományú dandártábornoki rendfokozatával és az egyenruha viselésével.

- Volt harmincöt másodpercünk arra, hogy hárman megáldjuk a magyar meg az árpádsávos zászlót - kommentálta részvételét dr. Dévényi Ferenc, a császárfürdői Szent István-kápolna papja, és hozzátette: nem a gárdát áldotta meg, az nem volt tiszte. Aztán visszakérdezett: miért érdekes az, hogy két lelkész meg egy pap ott volt, aztán, miután elvégezte a feladatát, lelépett a színről? A pap, aki a Vitézi Rend és a Szent Korona Lovagrend tagja, azt is kifejezésre juttatta, nem érti a Magyar Gárdával kapcsolatos aggályokat, a "mi lesz, ha" típusú kérdéseket. - Oly rövid az élet - jegyezte meg -, örülni kellene a szép dolgoknak, nem pedig alkalmat keresni a marakodásra.

Befejezésül azt is elmondta, nincs érvényben egyházi tilalom arra vonatkozóan, hogy egy katolikus papnak hová szabad mennie, és mit szabad mondania. - Érteném az érdeklődést - mondta -, ha én lettem volna a főszereplő. De csak epizodista voltam.

A harmadik egyházi "mellékszereplőt", Bálintné Varsányi Vilmát, az Óbudai Evangélikus Egyházközség lelkészét - noha hívtuk mobilon és e-mail üzenetet is hagytunk a címén - lapzártánkig nem értük el. Az evangélikus egyház álláspontja egyébként szombaton késő este vált ismeretessé, amikor a FraterNet evangélikus levelezőlistára fölkerült az országos iroda igazgatójának nyilatkozata. Az egyház elnöksége itt azt tudatta, hogy "a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége a híradásokból értesült arról, hogy egyházunk egyik lelkésze megáldotta a Magyar Gárda zászlaját. Ezt lelkiismerete szerint, saját felelősségére, minden megelőző egyeztetés nélkül tette."

 

 

Szőnyi Bartalos Mária
Magyarország
ISTEN SARCÁT MEGTAPASZTALJÁTOK!

Ne merjétek gúnyolni még egyszer a Magyar Gárdát! Már nem tudtok hazug szavaitokkal a magyar emberekben kételyt ébreszteni, mert hiteltelenekké váltatok. Nézzetek tükörbe ti, aljas napraforgók, kéjenc pénzrerágók! Ne merjétek gúnyolni Wittner Máriát, ti bólogatójánosok! És ti, papok! Még egyszer ne merjetek istentelenül megszólalni a felszentelt Zászlókról, s a mögötte felsorakozókról!
Jan Slota! Tényleg fele sem tréfa! Fújj riadót az alkoholnak, mert maholnapra egyetlen ép agysejted sem marad a rosszmájúságod miatt. Te akarod elfoglalni Magyarországot? Mekkorát akarsz harapni belőle? Ki ígérte neked, hogy megkapod?
Gondold át Európa! Hány gárdád is van neked? Na, és Amerika! Nincs szükségem a vízumodra! S akik melegségre, paráznaságra, drogra buzdítanak, mind bűnösök, vagy agyalágyultak! Ők akarják diktálni a morált nekünk, magyaroknak!?
Állj!
Eljött a játszmáitok végének ideje! Hiteltelenekké váltatok, s a pénzetek is csak értéktelen papír! Ezt, az értéke vesztett, hiteltelen pénzt adjátok nekünk hitelbe? Ugyan már! Egy fityinget sem kaptok vissza ennek fejébe! A világgazdasági válság közepén aratjátok a semmit, amíg össze nem omoltok. Már előre önmagatokat romboljátok, de annyi eszetek sincs, hogy ezt felfogjátok!
Tudtok-e még gondolkodni? Vagy már mind elszálltatok, és fel sem fogjátok, hogy ti gyűlölitek a magyarságot? És ti beszéltek zéró toleranciáról, hogy ti, szabadon, gúnyolódva, gyűlölködve garázdálkodhassatok? Mi pedig védtelenek maradjunk, magyarok? Hát nem! Aki még egyszer sarcolni akar egyetlen egy magyar embert, az vegye tudomásul, hogy ezerszeres sarc vár rá a jövőben: Isten sarca! S ha még azt sem tudjátok, hogy "Isten sarca" mit jelent, akkor van még mit tanulnotok. Ne legyintsetek e sorokat olvasván!
Ha tetszik, ha nem, Isten sarcát megtapasztaljátok.

Komárom-Szőny, 2007. augusztus 26.

 

 

A magyar revizionista nem náci!

Ha egy laikus, a tömegmédia által elferdített, ennek következtében a televízió és rádió minden szavát elhisző, más gondolkodásmenetet kapó egyén szemével nézünk, akkor ha lát az utcán egy vele szembejövő trianonellenes, turulmadaras, nagymagyarországos pólót viselő fiatalt, mellette ha bakancs is van rajta, akkor majdhogynem megijed, mert ez egy utolsó fajgyűlölő, rasszista, náci. Bár elég, ha a magyar címert viselve vállalja magyarságát. Nem tőlük/tőlünk kellene félni! Míg az anyaországban elítélik ezt a magatartásformát, a legundorítóbb jelzőket szúrják a revizionista magyar hazafiakra és honleányokra, addig az elszakított területeinkre betelepült, élősködő népcsoportokban erősödik a "hazaszeretet", -bár a legtöbbjüknek ha nincs trianon, országuk sincs - és ők akármilyen furcsán is hangzik, de óvják, védik értékeiket, kiállnak országukért ahol élnek, még akkor is hogy tudják nem az övék. Saját földünkön, amiért őseink vérüket, életüket áldozták, szembeszálltak mindenkiv el kik elakarták venni tőlük a csodálatos hont, na most ott néznek át rajtunk, semmibe vesznek minket! Magyar testvéreinket verik, gyilkolják Felvidéktől a Vajdaságig, már csupán elég egy magyar szó, és máris úgy néznek ránk/rájuk mint egy sorozatgyilkosra, és egyedül maradva, magyar földön, el kell viselni a pofonokat az "idegenektől". Ha egy szlovák, szerb, vagy román megveri a magyart, azesetben ő nem fajgyűlölő, rasszista, hanem majdhogynem hős. De a gúnyhatáron belül élő magyar fiatal, - nem is kell bakancs vagy trianonos póló - megüt például egy cigányt, arabot, négert, mindegy melyik élősködő népcsoport tagjait említjük, bármilyen érvekkel alátámaszthatja ártatlanágát, a végén úgyis őt hozzák ki vétkesnek. Mert ő biztos rasszista! A törvény nem minket véd! Őket! A betelepülő aljas, kizsákmányolókat! Nekünk mindenkit be kell fogadnunk, mindenkit meg kell tűrnünk, és ezt ki is használják! Míg mi rasszista, náci, és hasonlóan "jóhangzású" jelzőket kapunk, míg elvagyunk l ehetetlenítve, míg élni sem hagynak saját hazánkban, míg megvagyunk félemlítve, -már akit meglehet - addig a csonkaországot körbevevő országok kizsákmányolóiban erősödik a hazaszeretet, és fokozódik bennük a magyarsággyűlölet, mert őket nem úgy ítélik meg hogy fajgyűlölő, hanem az országukért kiálló hazafik. Minél hamarabb, minél több emberben fel kell lobbantani a magyarság lángját, ne a megfélemlítéseknek higgyünk, hanem mindig annak amit a szívünk diktál, mert ha ez a helyzet tovább fog romlani, rabszolgák leszünk saját hazánkban. Nem szabad hagyni, hogy egy felelőtlen kisebbség (cigány, néger, arab, kínai, stb.) megakadályozza az országunk fejlődését, népünk boldogulását, fajunk fennmaradását!

Ifj Kövesdi Sándor
Csongrád megyei MÖM szervező

 

Morvai: Nem ítélhető el, hogy gárdákba tömörülnek
A többség nem tart a Magyar Gárdától
2007. augusztus 28. 9:54 MNO

Morvai Krisztina szerint fizikai védelemre is szükségük van az embereknek, különösen, ha jogtalan támadás éri őket - mondta a tavalyi rendőri erőszakot vizsgáló Civil Jogász Bizottság társelnöke. A közvéleménykutatások szerint kétszer annyian vannak azok, akik szerint nem kell tartani a Magyar Gárdától.

Az embereknek joguk van a megvédeni magukat, ha jogtalan támadás éri őket - hangsúlyozta a Magyar Hírlapnak adott interjújában Morvai Krisztina, a rendőrség tavaly októberi, erőszakos fellépését vizsgáló bizottság társelnöke.

Morvai Krisztina szerint, ha az emberek úgy gondolják, fizikai védelemre van szükségük, hogy ki merjenek menni az utcára és gyakorolhassák polgári jogaikat, akkor nem ítélhető el, hogy gárdákba tömörülnek.

A Civil Jogászbizottság vezetője szerint "a jogszabály azt mondja: a más ember elleni vagy magunk elleni jogtalan támadással szemben joga van az embernek a védekezésre. És az október 23-i cselekményekkel kapcsolatban is úgy gondolom, hogy jogdogmatikailag sok olyan cselekmény történt, akár még bizonyos kődobálásos esetek is, amelyek beleférnek a jogos védelem kategóriájába. Hiszen az őrjöngő rendőrökkel szemben léptek fel azok, akik például letérdeltek az előrevonuló rendőrsorfal elé, és így akadályozták, hogy a támadást folytathassák, vagy pedig adott esetben kővel dobálták a gumilövedékeket lövő rendőröket. A Civil Jogászbizottság célja, hogy a jogos védelem kategóriája előtérbe kerüljön ezekben az ügyekben. És ha lesznek olyan szerveződések, amelyek fizikailag is hajlandók megvédeni az embereket az esetleges rendőri brutalitásokkal szemben, akkor én ezt egyáltalán nem tartom törvénytelennek, hiszen a jogos védelem jogintézménye erre felhatalmazást ad."

Morvai Krisztina arról is beszélt, hogy a jogászbizottság folytatja a Szavazzunk a pénzünkkel akciósorozatot. Legutóbb az egyik szupermarketlánc elleni bojkottra szólítottak fel, mert az üzletekben rendszeresen megalázó módon motoztak meg tolvajnak vélt embereket.

A szervezet álláspontja szerint most a legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz való jogot durván sértő több-biztosítós rendszer lesz a céltábla.

A többség nem tart a gárdától

A válaszadók nagy többsége hallott már a gárdáról: több kormánypárti, mint ellenzéki szavazó ismeri

Az emberek harmada szerint nem jelent veszélyt a demokráciára a Magyar Gárda megalakulása - derült ki abból a közvélemény-kutatásból, amelyet a Szonda Ipsos készített a Magyar Televízió Este című műsorának. Nem volt hiábavaló a hatalmas médiakampány, az emberek nagy többsége hallott már a Magyar Gárdáról, a szervezetet több kormánypárti, mint ellenzéki szavazó ismeri.

A válaszadók 15 százaléka szerint a gárda jelentős veszélyt jelent a magyar demokráciára, 33 százalékuk gondolja ennek az ellenkezőjét. Eltérően vélekednek ugyanerről a kérdésről a két nagy pártra szavazók. Az MSZP-re voksolók 12 százaléka, a Fidesz szavazóinak pedig több mint a fele (53%) szerint veszélytelen a szervezet.

A megkérdezettek több mint fele (56%) figyelemmel kísérné a gárda működését, de nem tiltaná be, 15 százalék viszont a törvény erejével sújtana le a frissen alakult csoportra. Az MSZP-s válaszadók 36, a jobboldali szavazók csupán 3 százaléka tiltaná be azonnal a gárdát.

Minden negyedik magyar (25%) kifejezetten tart a szervezettől, 39 százalék szerint viszont nincs ok a félelemre, mert ha esetleg baj lenne, akkor a rendőrség közbeléphet. A válaszadók 15 százaléka egyelőre nem tudja, hogy viszonyuljon a gárdához.

Arra, hogy pártok felett áll-e a Magyar Gárda, csak minden negyedik ember válaszolt igennel (26%), a többség (36%) azt gondolja, hogy a konzervatív pártok állnak mögötte. A szocialista szavazók 73, a fideszesek 16 százaléka sejt jobboldali hátteret a szervezet mögött.

(hirado.hu)

 

 

 

 

 

 

 

*** ********************************************


Morvai levele Demszkyhez: megszervezzük az ellenállást, újra itthon fogjuk érezni magunkat!
2007-08-22. 08:42:23

Kedves Demszky Gábor!

Megrökönyödéssel olvastam, hogy ön tiltakozást szervez, szemkilövető törpepártjával együtt aláírásokat gyűjt a Magyar Gárda és a tervezett Honi Gárda megalakulása ellen. Pont ön, Demszky Gábor?

Önnek bocsánatot kellene kérnie minden olyan magyar embertől, aki most aggódik a Magyar Gárda, a Honi Gárda vagy egyéb hasonló szervezetek megalakulása miatt. Igen. Önnek a nyilvánosság elé kellene állnia, és miután bocsánatot kér a tavaly szeptemberi és októberi tömeges rendőri brutalitás és önkényes letartóztatások elszenvedőitől, bocsánatot kellene kérnie azoktól is, akik most - bármilyen okból - félelmet éreznek a "gárdák" létrejötte kapcsán. E "gárdákat" az ön provokatív tettei, végtelen arcátlansága, s az ön szemkilövető törpepártjának ország romboló tevékenysége miatt kezdték szervezni. Önnek, mint Budapest főpolgármesterének tavaly szeptemberben és októberben meg kellett volna védenie a magyar emberek emberi jogait, azonnal le kellett volna állíttatnia a tömeges rendőri brutalitást. Be kellett volna bizonyítania, hogy az emberi jogok megtiprására, a magyarok emberi méltóságának megsértésére irányuló kísérletek a jogállamiság keretei között, a meglévő közjogi méltó ságaink és intézményeink segítségével leállíthatóak. Ha így tett volna, s elvtársai is így tettek volna, akkor most nem szerveződnének "gárdák"! De Ön nem ezt tette, Demszky Gábor! Ehelyett megdicsérte és további kegyetlenkedésekre bíztatta a rendőrséget, s aljas, felháborító, provokatív módon kitüntette az őrjöngő, garázda Gergényi főkapitányt! Mit gondolt Ön, Demszky Gábor, meddig tűrik a magyar emberek a provokációt, a méltóságuk megtaposását?

Meddig tűrjük a könnygázt, az adóforintjainkból fizetett rendőröktől kapott rúgásokat, a szemünk kilövését? Milyen embereknek néz ön minket, Demszky Gábor? Gyávának? Mindennel megalkuvónak? Önként, lehajtott fejjel a vágóhídra vonulóknak? Ön téved, Demszky Gábor! Megszervezzük az ellenállást! Össznépi "honi gárdát" hozunk létre, amelyben minden olyan magyar ember részt vesz - jobb és baloldali egyaránt - akinek elege van az önök szemkilövető törpepártjából, az országunk tönkretételéből! S nem erőszakkal, hanem méltósággal, öntudattal, bölcsességgel fogjuk megvédeni magunkat önöktől - a saját hazánkban! Nem tűrjük azt a gyalázatot, amit önök ezzel az országgal, ezzel a néppel művelnek. Nem tűrjük, hogy egy szemkilövető törpepárt rákényszerítse az akaratát a magyar népre, és teljesen kisemmizze, tönkretegye, megtépázza a hazánkat! Nem tűrjük a megfélemlítést, nem tűrjük tovább a nemzeti vagyonunk kiárusítását, a gazdák, az egész magyar gazdaság tönkretételét! Nem tűrjük az egészségügy lerombolását! Nem tűrjük az önök torz értékrendjének rákényszerítését Magyarországra. Ha önök azt mondják, több-biztosítós modell, mi azt mondjuk: azonnal felbontjuk meglévő biztosítási szerződéseinket az ebbe belépő biztosító társaságokkal, s új szerződéseket nem kötünk velük! Ha önök azt mondják, éljen a globalizált nagytőke és kedvezőbb adózást, támogatásokat tesznek lehetővé a külföldieknek, multiknak, mint a magyar vállalkozóknak - mi azt mondjuk: bojkottáljuk a külföldi áruházakat, és magyaroktól vásárolunk, magyar árut! Ha önök azt mondják, privatizálják az aranytojást tojó tyúkot, a Szerencsejáték Rt-t, mi azt mondjuk: egyetlen lottószelvényt sem veszünk! S ha nem sikerül elvenni a pénzéhes harácsolók kedvét attól, hogy megszerezzék azt, ami a miénk, el fogjuk érni, hogy az önök által ellopott nemzeti vagyon visszakerüljön az orgazdáktól a magyar állam tulajdonába.

Hamarosan felébredünk, és úgy fogunk itt élni, mintha ez valóban a saját hazánk lenne! Úgy fogunk itt élni, mintha itt közel húsz éve rendszerváltás lett volna! Újra merünk majd őszintén beszélni a munkahelyünkön, az utcán, az ismerőseink között. Vége lesz a félelemnek, vége lesz a suttogásnak.

S vége lesz az ön hisztériakeltő manipulációinak, diktatórikus kiskirálykodásának, vége lesz szemkilövető törpepártjuk ámokfutásának! Vége lesz, Demszky Gábor, mert az önök ideje lejárt. Öntudatra ébredünk, véget vetünk az elnyomásunknak, és újra otthon fogjuk érezni magunkat a SAJÁT HAZÁNKBAN, MAGYARORSZÁGON!

Budapest, 2007. augusztus 21.
Üdvözlettel
Morvai Krisztina

 

 

Vélemény - Óriásit hibázott a FIDESZ
2007-08-28 19:29 Barikád.hu

Pokorni Zoltán (Fotó: index.hu)Pokorni Zoltán (Fotó: index.hu)Bekövetkezett hát, amit sokan vártak, de meggyőződésünk szerint sokkal többen elleneztek: Pokorni Zoltán a FIDESZ nevében elhatárolódott a Magyar Gárdától. De hogyan is történt ez?

Már a megalakulás előtt hetekkel, finoman adagolva elkezdte a fősodratú média vízionálni a "fasiszta veszedelmet". Ez a Gárda megalakulásakor tetőzött azzal, hogy TGM kijelentette: megalakult a magyar SS, amely minden zsidót és cigányt gázkamrába fog hurcolni. Ennyit a médiáról.

Természetesen a "nagy támogatottságot" élvező civil szervezetek is fontosnak tartották, hogy fellépjenek a kezdeményezés ellen. Lenyűgöző névsoruk figyelemreméltó, hiszen valamennyien a magyarság gyarapodásában, felemelkedésében és az erkölcsös életben látják a jövőt. Ilyen pl. a Háttér Társaság a Melegekért és a Leszbosz Egyesület. Soha fontosabb szervezeteket! Nem beszélve a "semmilyen liberális kötődéssel nem bíró" humanistákról, vagy a "szocialistáktól élesen elhatárolódó" Antifasiszta Ligáról. Szerepük mégis fontos, hiszen világos alternatívát nyújtanak a Magyar Gárdával szemben. Minden édesanya, édesapa eldöntheti, hogy kislányát, kisfiát melyik szervezetre bízná inkább.

Lássuk a külföldi reakciókat. A nemzetközi zsidó szervezetek látványos kirohanásukkal szintén adagolni kezdték, hogy "föltámadott a fasizmus". Nem, még véletlenül sem szólt a Magyar Gárda vezetősége egy huncut szót sem a zsidóság ellen, de hát azért mégis úgy dukál, hogy ezt ne hagyják szó nélkül. A szemkilövő rendőrök ellen nem kell, a tömeges palesztín gyerek-mészárlás ellen nem kell, a globalizmus több millió áldozata miatt nem kell, de a Magyar Gárda ellen igen. A magyar hadisírok gondozása nem kell, de évente 3-4 holokauszt emléknap kell. Megdöbbentő, hogy a magyar fiataloknak fogalma sincs arról, hogy hol van Doberdó, Isonzó vagy éppen a Don-kanyar, de kapásból fel tudják sorolni a náci "haláltáborokat". A regnáló kormány álláspontja pontosan beleilleszkedik ebbe a körbe, hiszen emlékezhetünk Göncz Kinga szavaira, amelyet két különböző helyszínen mondott el. Első alkalommal azt mondta, hogy a magyaroknak el kell felejteni 56-ot és minden más vélt vagy valós történel mi sérelmünket. A második alkalommal pedig azt, hogy soha nem szabad elfelejteni a holokauszt emlékét, folyamatosan ápolni kell. Kettős mérce!

A kormányzó pártok hozzáállása semmilyen meglepetést nem okozott. Lehetett megint egy jót nácizni, kit érdekelnek a tények, a lényeg, hogy lejárathassák a jobboldalt. Gyurcsány Aztsemtudomhogymiazakorona" Ferenc és Kóka "Autópályahankookoffshore" János vállvetve támadja a határontúli magyarság autonómia-törekvéseit, de nem átall belerúgni a hazai magyarságba sem. Nyakóval, Hornnal, Lendvaival összeállt a teljes kép. Nem történet, semmi váratlan.

A köztársasági elnök rendkívül diplomatikusan megemlítette, hogy elítéli a szélsőségeket IS és a félelemmel való manipulációt IS. Hibátlan reakció, tisztelet érte!

És elérkeztünk eredeti témánkhoz, a "jobboldal gyűjtőpártjához". Ahhoz a FIDESZ-hez, amely elvileg a nemzet szolgálatában áll a neoliberális tőke elleni harcban. Az első lépések jók voltak, hiszen az volt a nyilatkozat, hogy mindaddig, amíg egy egyesület nem sérti a hatályos törvényeket, addig nincs benne kivetnivaló. Pont. Itt kellett volna megállni! DE nem, ez kevés volt a ballib köröknek, meg a cselédsajtónak.

Orbán Viktor és Navracsics Tibor levelet intézett a nemzetközi zsidóság megnyugtatására. Ezzel még nem is volt semmi gond, teljesen helyénvaló, hiszen ha már nyugtalankodnak, akkor meg kell őket nyugtatni. Joggal egyébként, mert fontos hangsúlyozni, hogy a Magyar Gárdának semmilyen zsidóellenes éle nincs.

Wittner Mária - akinél több jogalapja senkinek nincs kiállni - kiállt az eskütételen és támogatásáról biztosította beszédében a Gárdát és annak eszméit. Ekkor Szíjjártó mester is kiállt és gyakorlatilag megpróbálta súlytalanná tenni Wittner Mária beszédét, azzal, hogy nem tudott róla FIDESZ, meg egyáltalán. Már ez a kapálózás sem volt kiforrott, de a csúcspontra sem kellett sokáig várni.

A liberális szárny megmondója, a langy demokrácia leglelkesebb híve, Pokorni Zoltán szólásra emelkedett és a FIDESZ nevében elhatárolódott a Magyar Gárdától. Ezzel azonban nem elégedett meg, hiszen "barátait" a FIDESZ-tagokat is hasonló magatartásra hívta fel. Végül feltette a koronát is, amikor azt mondta, hogy Gyurcsány Ferenc miatt van az egész gárdáskodás. Tehát nem átallt még politikai tőkét is kovácsolni az elhatárolódással. Tisztelt Pokorni Úr, Ön ezt rendkívüli módon elk...a!

Mert lássunk be néhány dolgot.

1, A Magyar Gárda nem kérte a FIDESZ támogatását, de biztosan elvárta azt, hogy hagyják békén, ha már segíteni nem akarnak. Ez ment is egy ideig, amíg Pokorni Úr nem nyilatkozott.

2, Mindaddig jogszerű egy egyesület működése, amíg az a jogrendbe lefektetett rendelkezéseket betartja. A FIDESZ "megelőlegezte" ezzel az egyesület jogszerűtlenségét.

3, A Magyar Gárda célkitűzései, mind-mind fontosak a nemzet szempontjából. Teccik érteni? Remélem Pokorni Úr konkrétan is el fog határolódni az egyes tevékenységektől. Kérdés, hogy melyiktől? A hagyományok ápolásától, a hadisírok gondozásától, a katasztrófa-elhárítástól, a parlagfűírtástól, az önkéntes véradástól, a honvédelemtől? Kérem, válasszon, melyiktől fog legjobban elhatárolódni!

4, Miért van egyenruhája a Gárdának? Egyrészt azért, mert REND kell Magyarországnak, nem pedig anarchia. Semmi köze a félelemkeltéshez, szemben mondjuk egy BKV-ellenőrrel. Másrészt ki figyelne oda egy civil egyesületre? Emlékszik valaki a Márciusi Chartára? Egy fél napot sem ért meg a fősodratú médiában, pedig neves értelmiségiek keresik benne a valós válaszokat az ország valós problémáira.

5, Talán lesz egy népszavazás. Talán érvényes és eredményes lesz. Talán a lakosság elutasítja a kormányzati megszorítócsomag egyes részeit. Hangsúlyozottan egyes részeit, tekintve, hogy távolról sem a vizitdíj és a kórházi napidíj a legfontosabb probléma. Nos, ha sikerül, akkor mi lesz? Lemond a kormány? Természetesen nem, miért is tenné? Előre borítékolható, hogy más megszorítást fog elővenni és rákeni a FIDESZ népszavazására. Hopp, 100.000 szavazó el a FIDESZTŐL!

6, Önök 2010-ben ismét el fogják bukni az országgyűlési választásokat. Hogy miért? Azért mert a látszatpolitizálás nem lehet hosszútávú. Azért, mert nem tesznek meg mindent, azért, hogy a nemzetnek jobb legyen. És főként azért, mert ezt akarja a ballib vezetés. 2009-ben olyan osztogatás lesz, amilyet még nem látott a világ. A magyar választó politikai memóriája kb. egy hetes. ha négy éven át mindent elvesznek tőle, de a választás előtt kap 10% nyugdíjemelést, akkor lelkesen megy szavazni az újabb négyéves megszorításra.

7, De ne legyünk pesszimisták, hátha Önök mégis megnyerik a választásokat. Mit fognak átvenni? Ötszörös adósságot, inflációt, munkanélküliséget, romokban heverő gazdaságot. Még 3 éve van a jelenlegi kormánynak, hogy mindent eladjon és feléljen. Akkor mi lesz? Kilábalás, az egybiztosítós rendszer visszaállítása, járulékcsökkentés? Tessék mondani, miből?

Azonban van megoldás! El is indította a FIDESZ anno; úgy hívták polgári körök. Az alulról építkező, nemzetben gondolkozó, társadalmi egyezségre törekvő kezdeményezés. Ezt is sikerült elsorvasztani.

Mi kellene tenni? Visszaállítani a helyes értékrendet! A család az első, nem a züllesztő kábítószerezés és nem a melegpropaganda, pedofília, művi meddővététel. A kisgyerekek gyógyítása a fontos, nem a négyes metró. A hazai vállalkozás százszor többet ér, mint a multik talpának nyalása. A Himnusz, a Szózat a magyarság értékmérője, nem Fekete Pákó és a Mónika-show. A határontúli magyarság a része a nemzetnek, nem az ázsiai betelepültek. A magyar gazdát kell védeni, nem az indiai guargumit. Nekik kell a kárenyhítés, nem a vietnami fejlesztésekre kell küldeni 6 milliárdot. A magyar többséget kell védeni, nem pedig a kisebbségek túlkapásait. A magyar honvédelmet kell erősíteni, nem igazságtalan háborúkba, Afganisztánba és Irakba küldeni a még megmaradt haderőt.

Tisztelt FIDESZ! Nem forradalmat kell csinálni, hanem felvállalni az igaz értékeket, kiállni foggal-körömmel a magyarságért, azért, hogy valóban otthon legyünk a hazánkban és ne mi legyünk a nyírandó nyáj. Azért, hogy amikor esetleg nyernek a választásokon már sok millió ember fogjon össze az igazi felemelkedésért.

Jelentem tisztelettel, ettől sikerült elhatárolódniuk Önöknek, csak azért, hogy megfeleljenek a magyarnak nevezett médiának és a külföld nyomásának. Váljék dicsőségükre!

(althir.org)