Magyarország felajánlása

Ezt az imát Nagyboldogasszony ünnepén,

2007. augusztus 15-én,

egyénileg, családban, közösségben imádkozzuk

 

Bűnbánó lélekkel térdepelünk előtted Teremtő Atyánk!

Bűneink sokasága miatt rászolgáltunk arra, hogy nemzetünk régi dicsősége elenyésszen, hogy idegen járom alatt görnyedjünk, hogy szeretett Hazánk a Te Szent Fiad keresztútját járja, mivel elfordultunk Tőled, szeretett Istenünk.

Istennek dicsőséges Anyja, Magyarok Nagyasszonya, Szentséges Szűz Mária!

Szent István Neked ajánlotta, és végrendeletében Rád hagyta Hazánkat. Hozzád kiáltottak őseink, és minden ínségükből kiszabadultak, mindörökké áldott Nagyasszonyunk! Ez a remény éltet most is minket. Előttünk fénylenek engesztelő szent elődeink: Szent Margit, Boldog Özséb és a többi Szent. Ez bátorít fel minket arra, hogy Hozzád emeljük szívünket, imádkozásra kulcsolt kezünkkel együtt, és könyörögve kérjünk, ne hagyj el minket, Nagyasszonyunk, Mária, Te uralkodjál továbbra is kifosztott országunk felett, Szent Fiaddal, Jézus Krisztussal, a mi Üdvözítőnkkel együtt.

Boldogságos Szűzanya!

Mi, akik itt jelen vagyunk az Oltáriszentség Szent Színe előtt, szívből felajánljuk magunkat, napi. Keresztjeinket, megpróbáltatásainkat, testi-lelki szenvedéseinket az Istentől elfordult, vagy Istent meg sem ismerő nemzettársaink megtéréséért, Európáért és az egész Világért.

­Égi Királynőnk!

Felajánljuk, és oltalmad alá helyezzük magunkat,

családjainkat,

plébániai közösségeinket,

hívő és hitetlen népünket,

városainkat, falvainkat, településeinket,

hegyeinket, völgyeinket, rónáinkat,

erdőségeinket és vizeinket,

az ég madarait,

a föld állatait,

vizeink élőlényeit,

az egész Kárpát-medencét, a Te országodat, Nagyasszony, népeivel és természeti kincseivel együtt, úgy, ahogyan azt első Szent Királyunk tette, majd 1000 évvel ezelőtt.

Kilátástalan és reménytelen helyzetünkben futunk Hozzád Szép Szűz Mária, oltalmadban reménykedve és bízva. Könyörögve kérünk, hogy Szent Palástodat terítsd ránk, és védj meg minket a ránk váró megérdemelt büntetéstől.

Őseink hitére, jóban való állhatatosságukra, a hit védelmében kifejtett bátor helytállásukra, vérrel áztatott Szent Hazánk földjére való tekintettel engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, hogy ez a nemzet és ez az ország, amely a Te tulajdonod, Istennek Dicsőséges Anyja, Mária, örökké megmaradjon, hirdetve Isten Irgalmasságát.

A ránk váró nehéz időkben Szent Angyalaid legyenek őreink, vezetőink, védelmezőink.

Mennyei Atyánk! Áraszd ránk kegyelmedet, hogy engesztelő feladatainkat ezentúl még buzgóbban, abba soha bele nem fáradva, tudjuk teljesíteni a Te Szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen